Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb jij vragen om te starten aan jouw heldenavontuur bij Idee Kids?
Hier vind je een antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Voor kamp

Wie is mijn contactpersoon bij het rekruteringsteam? 

Hoe moet ik mijn profiel updaten? 

Meld je aan via 'Word superheld' op www.ideekidsatwork.be
Hier kan je je aanmelden met jouw Idee Kids-profiel. Op het invulformulier kan je alle gegevens die je hebt ingevuld opnieuw invullen/aanpassen.

 

Welke documenten krijg ik ter voorbereiding van mijn kamp? 

 • Eén dag na jouw inschrijving ontvang je de arbeids- en vrijwilligersovereenkomst. Controleer dit grondig en stuur het contract binnen de 10 werkdagen ondertekend terug naar overeenkomst@ideekids.be.
 • Minimum 2 weken voor de start van jouw kamp ontvang je jouw draaiboek op maat van het kampthema. Het draaiboek is een ideeënbron om zelf jouw kampweek vorm te geven.
 • Eén week voor de start van jouw kamp ontvang je ook een 'Ready, Set, Go'-mail. Hierin vind je de laatste praktische details terug (overzicht medemonitoren, medische informatie over de kinderen, info over bezoeken en/of workshops).

 

Ben ik verplicht om naar een monitorenvorming te komen?  

Deze vorming is verplicht voor alle nieuwe monitoren.
Tijdens deze vorming maak je kennis met de Idee Kids werking. Tijdens het heuse 'klaar voor de start'-spel gaan jullie in teams op avontuur.
Alles wat je moet weten om als monitor aan de slag te gaan komt aan bod. Het is bovendien het moment bij uitstek om al jouw vragen te stellen en andere monitoren te ontmoeten.

De monitorenvorming wordt georganiseerd op verschillende locaties doorheen Vlaanderen en duurt 2,5 uur.
Bekijk ons aanbod online en schrijf je in!

 

Ben ik verplicht om naar een heldendag te komen?   

Ben je een nieuwe kampverantwoordelijke? Dan is het verplicht om naar een heldendag te komen. In de voormiddag maak je tijdens de workshop ‘KV voor dummies’ kennis met het takenpakket van een kampverantwoordelijke. Je leert de kneepjes van het KV-vak en voelt je nadien helemaal klaar om van start te gaan. In de namiddag staan er tal van (keuze)workshops op het programma.

Ben je een monitor of ervaren kampverantwoordelijke? We verwelkomen je vanaf de namiddag voor onze verschillende workshops. Er is voor ieder wat wils!

 

Ik volgde vorig jaar een vorming, moet ik dit opnieuw volgen? 

Elk jaar hebben we een uitgebreid aanbod aan vormingen. Ook voor ervaren monitoren en kampverantwoordelijken hebben we een aantal workshops om extra heldenkrachten te verwerven.
Meer info lees je op www.ideekidsatwork.be/vormingen.

 

Kan ik mijn kamp nog annuleren? 

Eens je bent ingeschreven voor een kamp, dan is annuleren niet meer mogelijk, tenzij het gaat om een dringende reden (sterfgeval, ziekte ...).
In dat geval hebben wij hier alle begrip voor en zullen we er alles aan doen om een goede vervanger te vinden.

 

Kom ik in aanmerking om KV of KC te zijn? 

 • In de rol van kampverantwoordelijke is het enorm belangrijk dat je goed vertrouwd bent met de werking van Idee Kids, de waarden en normen uitdraagt en verantwoordelijkheid neemt en uitstraalt. Daarom moet je reeds 3 kampen begeleid hebben en minstens 21 jaar zijn om als KV aan de slag te gaan.
 • Een kampcoördinator is het oog en het luisterend oor van Idee Kids. Daarom is het belangrijk dat je een ervaren rot bent bij onze organisatie en dat je de waarden en normen van Idee Kids ademt. Heel wat Idee Kids-ervaring in verschillende rollen is hiervoor dus noodzakelijk.

 

Tijdens kamp

Hulplijnen op kamp - wie bel je waarvoor? 

 • Het rekruteringsteam kan je bereiken op de monifoon (0497 41 82 31). Bij hen kan je terecht voor alle vragen over vrije plaatsen, overeenkomsten, betalingen, ziekte en vervangingen. Het weekend voor de start van de kampweek en ook tijdens de kampweek zijn ze buiten de kantooruren bereikbaar
 • Voor vragen, tips en problemen i.v.m. de kinderen, kan je van 8u tot 18u steeds terecht bij het onthaal op 09 210 80 00. Zij zullen in eerste instantie contact hebben met de KV’s, indien er toch specifieke medische opmerkingen van kinderen zijn of vragen over EHBO die je liever meteen met hen bespreekt, zijn zij hiervoor steeds beschikbaar. Ook het telefonisch contact met de ouders over bijvoorbeeld ongevallen gebeurt via het onthaal.
 • Je kampcoördinator is jouw algemeen aanspreekpunt voor op kamp. De contactgegevens van je kampcoördinator ontvang je de week voor je kamp.
 • Het noodbroekzakplan is een samenvatting van verschillende noodsituaties en welke stappen er moeten worden ondernomen. Hou dit broekzakplan de volledige kampweek goed bij! Je vindt het hier terug.

 

Ik ben ziek tijdens mijn kamp, wat nu? 

Als je ziek bent tijdens je kampweek, is het belangrijk om altijd eerst naar het rekruteringsteam (0497 41 82 31) te bellen. Op die manier kunnen wij zo snel mogelijk op zoek gaan naar een oplossing. Achteraf bezorg je jouw doktersbriefje naar monitor@ideekids.be.

Indien je afwezig bent wegens ziekte is er geen gewaarborgd loon, aangezien het om korte contracten gaat.

 

Ik heb een ongeval op weg of tijdens kamp, wat moet ik doen?

Heb je een ongeval gehad op weg naar kamp of tijdens het kamp? Zorg ervoor dat jij of iemand anders dit zo snel laat weten aan het rekruteringsteam (0497 41 82 31). Geef volgende zaken door:

 • Jouw naam en voornaam
 • Statuut (student, werknemer, werkzoekende ...)
 • Kamplocatie van het ongeval
 • Datum en tijdstip
 • Omschrijving van het ongeval
 • Lichamelijke gevolgen?

Wij bezorgen alle documenten die je door je arts moet laten invullen. De verzekering komt enkel tussen voor fysieke schade, geen materiële schade. Dus als iemand aangereden is met de fiets en de fiets is kapot, dan komen we daar niet voor tussen.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal aan de eigen wagen of veroorzaakt aan derden met je eigen wagen (je eigen autoverzekering is dan van toepassing).

 

Wat als ik geen kampverantwoordelijke (KV) heb op kamp? 

Op derden kampen is er vaak geen kampverantwoordelijke aanwezig (tot 45 deelnemers). Je bent altijd met minimum 2 monitoren op de kamplocatie. Dit wil zeggen dat je zelf verantwoordelijk bent voor een veilige kampplaats en dat je extra oog hebt voor het onthaal van de ouders en de kinderen.

De kampcoördinator is je hulplijn en zal je sms'en op zondag voor het kamp. Je kan voor al je vragen bij hem/haar terecht. Voor ondersteuning bij EHBO, ongevallen en zieke kinderen bel je het onthaalteam (09 210 20 00).

 

Na kamp

Hoeveel verdien ik als monitor bij Idee Kids? 

De verloning voor de verschillende functies op kamp werken als volgt:

 • Monitor: 10,0656 EUR/uur, 10 EUR /dag vrijwilligersvergoeding
 • Kampverantwoordelijke: 10,44 EUR/ uur, 20 EUR onkostenvergoeding, 10 EUR/dag vrijwilligersvergoeding
 • Vliegende monitor: 10,0656 EUR/uur, met km-vergoeding, 10 EUR/dag vrijwilligersvergoeding
 • Kleutercoördinator: 10,44 EUR/uur, 10 EUR/dag vrijwilligersvergoeding.

Het loon wordt telkens gestort op de 7e werkdag van de volgende maand, als je jouw overeenkomst tijdig in orde hebt gebracht.

 

Heeft kamp geven impact op mijn persoonsbelastingen?

Dit is heel sterk afhankelijk van je individuele situatie (vb. ben je student of werknemer, ben je recent veranderd van werk of gestart met werken, hoeveel klus je bij voor onze en andere organisaties ...). Het is daarom jammer genoeg niet mogelijk om hierop een standaard antwoord te geven dat voor iedereen van toepassing is.

Hierbij wel een aantal richtlijnen en tips:

 • Voor je tewerkstelling als monitor volgens een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur artikel 17 (op voorwaarde dat je het maximum aantal dagen - 25 per jaar - dat je als monitor aan de slag kan nog niet overschreden hebt) ontvang je een nettoloon. Het loon onder het monitorenstatuut is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing/fiscale lasten, d.w.z. dat je deze inkomsten wel moet aangeven in je personenbelasting.
 • Voor je engagement tijdens de opvang ontvang je een vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding is volledig vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. Je dient er alleen zelf op te letten dat je op jaarbasis de maximum vrijwilligersvergoeding van € 1.388,40 (maximum bedrag voor 2019) niet overschrijdt voor alle vrijwilligerswerk dat je per jaar uitvoert (dus niet alleen voor onze organisatie).
 • Voor kortdurende contracten met een beperkte vergoeding (richtlijn <€ 1000) zoals een weekcontract als monitor wordt standaard in België bij de loonsverwerking door een sociaal secretariaat pro-actief geen bedrijfsvoorheffing (= soort van voorschot op je belasting) afgehouden.  Dit wil zeggen dat het loon dat je ontvangt iets hoger is dan je werkelijk verdiend hebt en je dus hiervan later nog een stukje zal moeten betalen via de definitieve inkomstenbelasting voor dat aanslagjaar. Dit is bij onze organisatie het geval, maar is ook van toepassing bij elke andere organisatie waar je een kort contract aangegaan bent met een beperkte vergoeding.
 • Om te vermijden dat je onverwachts meer belastingen zou moeten (terug)betalen, is het aan te raden om bij cumulatie van kortdurende contracten steeds een stukje van je loon (richtlijn 30%) aan de kant te zetten, zodat je een soort van “spaarpotje” aanlegt dat je later kan gebruiken voor de belastingen.

Wil je jouw persoonlijke situatie in detail laten berekenen, dan neem je best contact op met gespecialiseerde diensten/personen zoals een boekhouder, vakbond …

 

Heeft kamp geven impact op het kindergeld die mijn ouders ontvangen? 

Als je enkel bij Idee Kids aan de slag gaat (maximum 25 dagen) dan kan je hiervoor geen kindergeld verliezen. Indien je bovenop de kampen van Idee Kids elders een centje wil bijverdienen als jobstudent (345 uur statuut) dan kan dit ook zonder verlies van het kindergeld.

Let wel op: er zijn maximum bedragen en uren vastgelegd voor jobstudenten die je niet mag overschrijven. Voor meer informatie hierover kan je terecht op volgende website: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/kinderbijslag/blijft-de-kinderbijslag-behouden.html

 

Werd jouw vraag hiermee niet beantwoord, of heb je een dringende vraag over de informatie op deze pagina?
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag via de monifoon (0497 41 82 31) of via mail (monitor@ideekids.be)